За нас

Държано горско стопанство „Мездра” е получило името си от най-големия град, намиращ се на територията му, в който е и седалището на горското стопанство.На север граничи с държавно горско стопанство ”Враца”,на североизток – с държавно горско стопанство ”Плевен”, на изток – с държавните горски стопанства „Луковит” и „Тетевен”, на югоизток и юг с държавно горско стопанство ”Ботевград” и на запад – с държавно горскостопанство „Своге”.
Горите в района на горското стопанство са разположени на територията на област Враца, като включват в себе си две общини и множество населени места, както следва:
Община Мездра със следните населени места: с. Очин дол, с. Елисейна, с. Зверино, с. Зли дол, с. Оселна, с. Игнатица, с. Люти дол, с. Люти брод, с. Типченица, с. Лик, с. Ослен Криводол, с. Дърманци, с. Ребърково, с. Крета, с. Моравица, с. Руска бела, с. Боденец, с. Крапец, с. Върбешница, с. Горна Кремена, с. Долна Кремена, с. Царевец, с. Старо село, с. Кален, с. Цаконица, с. Горна Бешовица, с. Брусен и гр. Мездра.
Община Роман със следните населени места: с. Камено поле, с. Кунино, с. Долна Бешовица, с. Радовене, с. Стояновци, с. Хубавене, с. Караш, мах. Средни рът, мах. Марково равнище, с. Курново, с. Синьо бърдо, с. Струпец и гр. Роман.

Мездра 1