Работно време от понеделни до петък
от 8,30 до 17,00 часа
Контакти тел.: 0910 9 23 12
факс: 0910 9 33 87
email: dlmezdra@abv.bg
Адрес
гр. Мездра, ПК 3100
ул. Родопи 2
Карта Вижте ДГС Мездра на по-голяма карта